Loading

wait a moment

Omaha hi-lo regler

Omaha Hi-Lo, Eight Omaha or Better, og Omaha 8 / b er alle navn pa det samme spillet. Oppsettet og regler for Omaha 8 er de samme som vanlig Omaha, men forskjellen kommer nar det er tid for a ga til showdown.
I Omaha 8 / b, deles potten mellom den spilleren med den beste poker handen og spilleren med den laveste pokerhanden. Reglene er ganske enkle, men det kan vart vanskelig for nye spillere a bli vant til rangeringen av lav hand.
Omaha har raskt blitt en av de mest popul?re poker variantene og Omaha Hi-Lo er ikke langt bak. Det er et fast innslag i mange mixed games formater i bade turneringer og cash games. Spillere som er pa utkikk etter en helt ny opplevelse bor se n?rmere pa Omaha Hi-Lo.

Omaha Low Hands

En hand kvalifiserer som en lav hand hvis den inneholder fem kort rangert fra 8 eller lavere. Ess kan telle som lav eller hoy, og straight / flush teller ikke mot deg. Med disse reglene, er den best mulige lave handen A-2-3-4-5. Etter det, ville det nest beste hand vart A-2-3-4-6 og sa videre.

Omaha hi-lo regler

Lave hender er rangert med start fra det hoyeste kortet og jobber seg nedover. Dette betyr at i et oppgjor mellom A-2-3-4-9 og 3-4-6-7-8, ville sistnevnte handen vinne potten. Selv om den andre handen ser ut til a ha flere hoye kort, vinner den likevel fordi dens hoyeste kort er lavere enn den annen side er det hoyeste kortet.
Noen ganger kan en enkelt hand ha bade de lave og hoye halvdelene av potten pa samme tid. For eksempel kan en hand som A-2-3-4-5 vinne med nuts lav og den kan ogsa lett vinne den hoye halvdelen av potten da handen ogsa fungerer som en straight. Spillere kan ogsa bruke ulike sett med kort nar du gar for begge halvdelene av potten.

Blinder og Dealer

Omaha Hi-Lo bruker samme blinds system som vanlig Omaha. Spilleren til venstre for giveren betaler small blind og spilleren til venstre for small blind betaler store-blind. Store-blind er lik i storrelse til ett minimum bud og lille-blind er halvparten av det.
Plasseringen av dealer flyttes en plass til venstre i begynnelsen av hver hand. Dette sikrer at hver spiller ved bordet vil matte betale blinder en gang per runde. Hvis spillet bruker en egen dealer for a dele ut kortene, bruker man en «dealer button» for a representere posisjonen til den som egentlig skulle vårt dealer.

Preflop

Etter at blindene er betalt, far hver spiller utdelt fire kort med bildesiden ned. Budene begynner med spilleren til venstre for dealer, og gar deretter med klokken rundt bordet, hvor hver spiller far ett kort av gangen.
En preflop budrunden starter sa. Budene begynner med spilleren til venstre for storeblind. Denne spilleren kan velge a kaste handen, syne minimumsinnsatsen eller raise. Etter at spilleren har handlet, fortsetter budene med klokken rundt bordet.

Flop

Dealer deler na ut tre kort med billedsiden opp pa midten av bordet. Disse tre kortene kalles «flop» og de er felles for alle spillerne ved bordet. Hver spiller kan bruke to av sine hullkort i kombinasjon med felleskortene for a lage en beste mulig fem-korts pokerhand.
Etter floppen er delt ut, begynner en ny budrunde. Denne gangen begynner man med den forste spilleren til venstre for giveren. Denne spilleren kan satse, kaste eller sjekke. budene fortsetter deretter med klokken rundt bordet.

Turn

Neste, er et kort med billedsiden opp ved siden av floppen. Dette er ytterligere ett felles kort som de andre, og dette kalles «turn» kort. Dette kortet er etterfulgt av enda en budrunde som i forrige runde. Fra dette punktet, er alle innsatser i trinn pa den ovre bud grensen.

River

Et siste kort deles ut med billedsiden opp ved siden av turn. Dette kalles «river»-kortet, og det ogsa er et felleskort som alle de andre. Det er den siste budrunden og fungerer akkurat som i forrige runde.

Showdown

Eventuelle gjenvartnde spillere etter siste bud runde skal na avslore sine hullkort. Spillerne kan bruke to av sine hullkort og tre av felleskortene til a lage sine poker hender. Spilleren med den hoyeste pokerhanden vinner halve potten og spilleren med den laveste handen vinner den andre halvparten av potten.
Hvis den samme spilleren har bade beste hoye hand og beste lave handen, vinner den spilleren hele potten. Hvis det ikke er en kvalifiserende lav hand, vinner den spilleren med den hoyeste handen hele potten.